سایت آتش

آمبره بلوند قرمز، جدیدترین مدل آمبره مو

آمبره مدل های بسیاری دارد و جدیدترین مدل آن آمبره بلوند قرمز میباشد که به تازگی در میان خانم ها بسیار طرفدار دارد. در ادامه مدل هایی از این مدل آمبره را برای شما گردآوری کرده ایم. با ما همراه شوید

آمبره یکی از مدل های تغییر رنگ مو ها میباشد که در آن رنگ مو های شما از ریشه به طرف ساقه، رنگش از سیر به روشن تغییر می کند. آمبره مدل های بسیاری دارد و جدیدترین مدل آن آمبره بلوند قرمز میباشد که به تازگی در میان خانم ها بسیار طرفدار دارد. در ادامه مدل هایی از این مدل آمبره را برای شما گردآوری کرده ایم. با ما همراه شوید.

آمبره بلوند قرمز – مدل شماره 1

آمبره بلوند قرمز‎

آمبره بلوند قرمز – مدل شماره 2

آمبره بلوند قرمز – مدل شماره 3

آمبره بلوند قرمز – مدل شماره 4

آمبره بلوند قرمز – مدل شماره 5

آمبره بلوند قرمز – مدل شماره 6

منبع: seemorgh.com