سایت آتش

بررسی عملکرد لرزه ای سازه بتن آرمه نامنظم در ارتفاع ، تحت اثر مقاومت جانبی

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – پنجمین …
https://www.civilica.com/article469.html
۲۳ اسفند ۱۳۹۷ –

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال تحلیل استنادی …
https://www.civilica.com/ConfCitation-ICCE09=نهمین-کنگره-بین-الملی-مهندسی-عمرا…

اویرایش شده تأثیر نامنظمی در پلان بر پاسخ لرزه‌ای و ضریب …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=نامنظمی+در+پلان

گرایشهای سازه و زلزله و خاک و پی – پورتال کتابخانه دیجیتال …
lib.usc.ac.ir/news/-/blogs/128405

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی …
https://www.symposia.ir/SECM02

اي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺘﻨﯽ وﯾﮋه دارا
www.bese.ir/index.php/bese/article/download/507/155

چند پیشنهاد برای موضوع پایان نامه یا انجام کارهای … – تنباکوچی
www.tanbakoochi.com/File/Tanbakoochi-Thesis%20topics.pdf

نامنظم در ارتفاع، های خمشی بتن مسلح ارزیابی ضریب رفتار …
research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/64381_7153115386.pdf

مقالات پذیرفته شده – چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
www.irastconf.com/paper

مجله علمیژپوهشی مکانیک سازه اه و شارهاه – مکانیک سازه ها و شاره ها
jsfm.shahroodut.ac.ir/article_552_d226fa5afb4af4de979080a586428f7d.pdf

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران نمره خ …
research.iaushiraz.ac.ir/fa/library/into/uni-lib/eng-l/thesis2/file/omran.pdf

پایان نامه های ارائه شده ارشد | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان …
www.sghpc.semnaniau.ac.ir/fa/content/پایان-نامه-های-ارائه-شده-ارشد

مهندسی عمران مدرس – فهرست مقالات
mcej-old.modares.ac.ir/?_action=article&sb=226&_sb=سازه&max_rows=100

بررسی مفهوم زلزله تشدید یافته و نحوه طراحی اعضای بتن آرمه …
www.nikanland.com/1965/بررسی-مفهوم-زلزله-تشدید-یافته-و-نحوه-طر/

اصل مقاله – نشریه مهندسی سازه و ساخت
www.jsce.ir/article_49611_f5cbefa3fda43f485b67dbe6ef0277d6.pdf

ليست مقالات همايش – ISC
https://mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20کنفرانس%20پژوهش%20های%20کا…

همايش های اخير ليست مقالات همايش اولین همایش بین المللی و …
mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20بین%20المللی%20و%20سومین%…

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-ارزیابی-و-بهبود-عملکرد-لرزه-ای-ساختمان-های-ب…

یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11icce.ir/11icce_Articles.pdf

هاي نامنظم در ارتفاع بر اثر اعمال زلزله در راستاهاي اي کوله پل …
jtie.journals.semnan.ac.ir/article_2965_72afdd7b1c06802bcba7eb33300b2cfa.pdf

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ارزیابی اثر ارتفاع ستون و …
https://ceej.aut.ac.ir/article_1975_73f58ff5b18bc2b7d5b6dfef3558dbef.pdf

های متوالی آرمه تحت زلزله های بتن آل برای سازه تونلی …
https://ceej.tabrizu.ac.ir/article_7196_f965a7469d0168074b3d968faf513a2f.pdf

بسته تحقیقاتی طراحی قاب های خمشی | دانشجو724
daneshjo724.ir/49502/بسته-تحقیقاتی-طراحی-قاب-های-خمشی/

تاثیر میانقابهای بنایی بر رفتار قابهای بتن آرمه تحت اثر …
ansysfile.ir/47454/تاثیر-میانقابهای-بنایی-بر-رفتار-قابها/

رزومه دکترلیلاکلانی – موسسه آموزش عالی طبری بابل
tabari.ac.ir/رزومه-دکترلیلاکلانی.html

روش های بهسازی لرزه ای ساختمان | مقاوم سازی تکنوپل
https://www.technopol.ir/knowledge/articles/روش-های-بهسازی-لرزه-ای-ساختمان/

صفحه خانگی – دانشگاه لرستان – صفحه خانگی عضو هیأت علمی
lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=209

فزاینده دینامیکی تحلیل از استفاده با ارتفاع در جرمی …
www.jnace.ir/article_80962_351adce3349365fe715a55099a61390c.pdf

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طراحی سازه های فولادی
www.gigadoc.ir/پایان-نامه/q/طراحی-سازه-های-فولادی

اعضای هیات علمی – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تهران
https://civeng.ut.ac.ir/fa/خانواده-عمران/اعضای-هیات-علمی.html?view…id=2…id…

مقاله ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان نامنظم در …
https://www.tpbin.com/article/66627

داوری های علمی – نوید سیاه پلو
navidsiahpolo.ir/fa/page/16/داوری-های-علمی

پایان نامه های کارشناسی ارشد – پژوهشگاه بین المللی زلزله …
www.iiees.ac.ir/fa/معاونت-پژوهشی-و…/پایان-نامه-های-کارشناسی-ارشد-جدید/

سید عباس حسینی دکتر گرایش سازه – مهندسی عمران … – …
cv.yu.ac.ir/images/Uploaded_files/Hosseini1[4111879].PDF

بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح بلند نامتقارن در …
https://jcr.guilan.ac.ir/article_1231.html

مهندسی عمران – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد
https://profdoc.um.ac.ir/pages/267197-مهندسی%20عمران.html

Microsoft Word – 3-6 – پژوهش‌های عمران و محیط زیست
cer.qom.ac.ir/article_972_05eaab15486a025f72bfbe634ba68662.pdf

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم …
filecivil.ir/ارزیابی-و-بهبود-عملکرد-لرزه-ای-ساختمان/
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ –

پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن …
۱۱ تیر ۱۳۹۵ –

بررسی انواع نامنظمی در ارتفاع به همراه حل مثال و کنترل طبقه …

مهندسی عمران – مقالات آماده انتشار – مهندسی عمران شریف

سازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

پایان نامه‌های راهنمایی شده | دکتر کياچهر بهفرنيا

ریز برنامه کنگره – 11-NCCE

بسته جامع پژوهشی شاخص های خسارت در ساختمان های بتنی و …

بررسي رفتار لرزه اي و مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود
بنابراین نه تنها مقاومت. جانبی بلکه شکل پذیری و تغییر شکل ساختمان نیز باید ملحوظ شود. به منظور بهسازی لرزه ای سیستم سازه ای، روشها و. تکنیکهای زیادی وجود …

اي ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – Nezamfanni.ir – …
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ –

ﺍی ﻟﺮﺯﻩ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎﺯی ( وﯾﺮﺍﯾﺶ ﺍوﻝ ) ﻫﺎی ﻣ – مرکز تحقیقات …

بتن مسلح واقع در ی ساختمان ها ی لرزه ا ی مقاوم ساز ی مطالعه …

Microsoft Word – Rehab-PART-1

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم و …

نتیجه جستجو – دیوار برشی فولادی

نتیجه جستجو – تحلیل سازه – کتابخانه مرکزی – دانشگاه …

در رفتار ساختمان های بتنی بررسی اثرات طبقه نرم

دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دکتر …

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای پروفسور علی خیرالدین

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎدﺑﻨﺪ ﻓﻠﺰی در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرمه | مقاوم سازی افزیر

فروشگاه مارکت سنتر