سایت آتش

به قول خسرو:تو که استرس و زیر پات له کردی که :))

7 روش برای کاهش نگرانی و اضطراب – تبیان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱ –

بهتر از کیمیا : دستورالعملی از مرحوم آیت الله نخودکی که …
۲ ساعت پیش –

دانیل لیوتین: در زمانی که ‌میدانید که مضطرب هستید، چگونه …
https://www.ted.com/talks/daniel_levitin_how_to_stay…you…/transcript?…
TED Talk Subtitles and Transcript: هنگامی که به شما اضطراب وارد می‌شود ، در … اجتناب از اشتباه بزرگ در شرایط استرس زا وجود دارد، در زمانی که فکرتان تیره و …

فروشگاه مارکت سنتر