سایت آتش

تشکیل جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان مراغه

تشکیل جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان مراغه – …
۳ روز پیش – ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان مراغه جهت بررسی برنامه های انجام گرفته توسط واحدهای و کمیته های مختلف در سه ماه نخست سال جاری ، تشکیل …

برگزاری جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان مراغه – …
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان مراغه با حضور مسئولین واحدهای مختلف برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره اداره کل زندانهای استان …

اولین جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر سازمان زندانها و …
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ –

برگزاری جلسه ستاد کاهش آسیب ورفتار پرخطر زندان مرکزی …
۱ آبان ۱۳۹۷ – جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان بروجرد با حضور مسئولین واحدهای مختلف در محل سالن جلسات زندان مرکزی بروجرد برگزار گردید.

حوزه معاونت بهداشتی – معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه

فراخوان وزارت نفت برای تشکیل سامانه اطلاعاتی فارغ …
۳ روز پیش –

فروشگاه مارکت سنتر