سایت آتش

خلاصه نکات تاسیسات ساختمان- مبحث آب – قسمت دوم

خلاصه نکات تاسیسات ساختمان- مبحث آب – قسمت دوم – کانون
۶ روز پیش – خلاصه نکات مربوط به درس تاسیساتمبحث آب (قسمت دوم) – منطبق با مباحث آزمون 7 تیر یازدهم و دوازدهم معماری.

خلاصه نکات مربوط به درس تاسیسات ساختمان – فصل دوم- …

خلاصه نکات مهم مباحث تاسیسات مکانیکی | آزمون نظام مهندسی | …

اطلاعیۀ مهم: قابل توجه مهندسین محترم تأسیسات مکانیکی – نظام …
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ –

خالصه و نکات کلیـدی مباحث تأسیـسات مکانیکي و برقي ۱۷ …

اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات دﻫﻢ ﺎﻧﺰﺷ ﻣﺒﺤﺚ ﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑ ﺄﺳﻴ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸ )

دوره آموزش تاسیسات مکانیکی ساختمان – MeM.ir
دوره آموزش تاسیسات مکانیکی ساختمان یا تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان با مباحثی چون تهویه مطبوع ، آب و فاضلاب ، نقشه كشي تاسيسات HVAC ، گازرساني و …

اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و

کتاب خلاصه نکات مهم مباحث تاسیسات مکانیکی – فروشگاه …

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﺎت – سازمان نظام …

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ

نکات اجرایی تاسیسات ساختمانی – ساختمان کو

لازم الاجرا بودن ضوابط مندرج در مقررات ملی تأسیسات … – مرکز …

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ – دانشگاه آزاد واحد …

ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﻪ

وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست؟ – نگین عمران
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ –

نصب و راه اندازی دیگ فولادی – تاسیسات 24 ساعته
۲۶ تیر ۱۳۹۷ –

تاسیسات مکانیکی – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

مبحث 13 مقررات ملی ساختمان – omransoft

اﯾﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳ – دفتر مقررات …

همبندی چیست و نکات کلیدی آن ویژه مهندسین ناظر تاسیسات …
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ –

خلاصه نکات مبحث 3 مقررات ملی ساختمان – سیویل فایل

ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ

مطالب عمومی و تخصصی دودکش – مهندسی بازرسی گاز

دریافت پیش نویس ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

ﻣﻮﺿﻮع : ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻫﺎي ﻗﻮ اﻟﻤﺎس ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ

ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان – نسخه‌ی قابل چاپ …
۱۷ مرداد ۱۳۹۰ –

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر