سایت آتش

دانلود پایان نپایان نامه درباره اگرواکولوژیامه درباره اکتینومایست

روزنامه ايران88/12/18: باكتري هاي گرم خاكزي – Magiran
www.magiran.com/npview.asp?ID=2054333
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ –

جداسازي و خواص ضد ميکروبي اکتينوميست هاي جدا شده از …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=245695
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی جداسازي و خواص ضد ميکروبي … سابقه و هدف: غربال گري اکتينوميست ها توسط محققين، براي توليد آنتي بيوتيک هاي نو در …

ارزيابي فراواني اکتينومايست ها و جداسازي اکتينومايست هاي …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189950
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارزيابي فراواني اکتينومايست ها و جداسازي اکتينومايست هاي تجزيه کننده فيتات در اکوسيستم هاي خاکي مختلف.

اکتینومیست – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اکتینومیست&topic_3=101322
جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومیست های دریایی ساحل دیلم و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات ساخته شده با استفاده از عصاره یکی از ایزوله ها …

فروشگاه مارکت سنتر