سایت آتش

سبک های حل مسئله

سبک های حل مسئله – راسخون
https://rasekhoon.net/lifestyle/show/1382799/سبک-های-حل-مسئله/

سبک های حل مساله – آسان داک
https://asandoc.com/downloads/سبک-های-حل-مساله/
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ –

رابطه سبك هاي حل مساله با سلامت عمومي – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27191
هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه «سبک هاي حل مسئله» سازنده و غيرسازنده با «سلامت عمومي» بوده است. به همين منظور، يک گروه نمونه 113 نفري از دانشجويان دختر دانشکده …

رابطه سبک هاي حل مساله و بهزيستي شخصي در دانشجويان – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159388
حل مساله، فرآيند شناختي- رفتاري است که به وسيله آن فرد مي تواند راهبردهاي موثر و سازش يافته مقابله اي براي مشکلات روزمره را تعيين، کشف يا ابداع کند. هدف پژوهش …

مقاله مقایسه سبک های حل مساله و سبک های تفکر در افراد معتاد …
https://www.civilica.com/Paper-RAFCON01-RAFCON01_277=مقایسه-سبک-های-حل-م…
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سبک های حل مسئله و سبک های تفکر در افراد معتاد و افرادی عادی انجام شد. روش: روش مورد استفاده در تحقیق با توجه به …

مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره …
jinev.iaut.ac.ir/article_521543.html
این پژوهش با هدف مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی‌ شهر شبستر در سال تحصیلی 1391-1390 با استفاده از …

رابطه ی عزت نفس و سبک های حل مساله با باورهای خودکارآمدی …
itvhe.areo.ir/article_106004_d2f5ed2c48d4f8d55c6fddc81f90f64d.pdf
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ –

مقایسه سبک های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان …
ensani.ir/…/مقایسه-سبک-های-حل-مسئله-و-باورهای-خودکارآمدی-در-دانش-آموزان-دوره-دبیر…
این پژوهش با هدف مقایسه سبک های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی شهر شبستر در سال تحصیلی 1391-1390 با استفاده از …

هوش هیجانی و سبکهای حل مسئله در معتادان – پرتال جامع علوم …
ensani.ir/fa/article/219377/هوش-هیجانی-و-سبکهای-حل-مسئله-در-معتادان

رابطه بین تیپهای شخصیت با سبک های حل مسئله در کارکنان …
apsy.sbu.ac.ir/article/view/2939
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تیپهای شخصیت با سبکهای حل مسئله در کارکنان دانشگاه تهران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی – مقایسه ای بود.191 نفر از …

مقايسه سبک حل مسئله و سازگاری زناشويى در مادران کودک …
exceptionaleducation.ir/files/site1/user_files…/monakargar-A-10-436-1-691a4eb.pdf

بررسی سبک های مقابله ای با سبک های حل مسئله به عنوان یک …
scholar.conference.ac/…/12738-Investigating-coping-styles-with-problem-solving-styl…
هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک های مقابله ای با روش های حل مسئله به عنوان یک مهارت مقابله ای علمی است. حل مسئله مهارتی است که فرد می تواند در هنگام برنامه ریزی …

اثر آموزش تفکر انتقادی بر سبک های حل مساله ویادگیری …
icssjournal.ir/browse.php?a_id=541&sid=1&slc_lang=fa
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش تفکر انتقادی بر سبک های حل مساله و یادگیری خودراهبر دانشجویان است. روش: جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان …

پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی …
sc.journals.pnu.ac.ir/article_180.html
نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت که توجه به سبکهای شناختی در حل مسأله اجتماعی … سبک‌های شناختی؛ حل مسئله اجتماعی؛ جمعیت دانشجویی.

مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های حل مسئله در دانشجوهای …
shenakht.muk.ac.ir/article-1-142-fa.pdf

مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های حل مسئله در دانشجوهای …
shenakht.muk.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-87-2&slc_lang=fa&sid=1
این پژوهش به‌منظور مقایسه راهبردهای مقابله‌ای با سبک‌های حل مسئله در دانشجویان افسرده و غیرافسرده انجام شد. در این پژوهش، دویست دانشجوی دختر از مقطع کارشناسی …

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد سبک …
https://www.resathesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/سبک-های-حل-مسئله
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد سبک های حل مسئله و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد سبک های حل مسئله در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و …

اثربخشی آموزش رفتارهای سالم (با تأکید بر حل مسئله) بر …
jeps.usb.ac.ir/article_2780.html
چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش رفتارهای سالم بر سبک‌های حل مسئله و راهبردهای مقابله‌ای سازنده در دانش‌آموزان ناحیه 2 آموزش‌وپرورش زاهدان بود. جامعه آماری پژوهش …

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و مهارت های حل مساله در …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سبک+های+حل+مساله
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهت گیری مساله، سبک های حل مساله و هیجانات تجربه شده در پیش بینی تغییرات حل مساله اجتماعی دانشجویان انجام شد. جامعه آماری شامل …

بررسی رابطة سبک‌های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی …
https://jed.ut.ac.ir/article_55472.html
براین‌اساس، هدف مطالعة حاضر بررسی رابطة سبک‌های حل مسئله به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم روان‌شناختی با تمایل به کارآفرینی است. این تحقیق برحسب هدف از نوع …

مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسئله …
iase-jrn.ir/article-1-395-fa.pdf
2 زهرا خان محمد زاده. چکیده. هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک. های حل مسئله در دانش. -. آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود.

هوش هیجانی و سبکهای حل مسئله در معتادان – روانشناسی تحولی
jip.azad.ac.ir/article_512313.html

بررسی رابطه سبک های یادگیری و مهارت های حل مساله در …
https://faculty.kashanu.ac.ir/…/بررسی-رابطه-سبک-های-یادگیری-و-مهارت-های-حل-مساله-…
چکیده مقاله, هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک‌های یادگیری و توانایی حل مساله در بین دانشجویان است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- …

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ) – آزمودنی
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ –

مقالات مرتبط با روش حل مسئله – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله ی بین فردی بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش مشکلات … اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسئله بر سلامت روان و سبک های تربیتی …

پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی براساس ترتیب تولد و …
هدف از این پژوهش پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی در دوبعد سازگارانه وناسازگارانه براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی در دانشجویان بود .جامعه آماری …

مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک – مقالات
داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک حل مسئله کسیدی و لانگ و مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر(DAS) جمع آوری و با آزمونt مستقل و ضریب همبستگی پیرسون …

مهارت های حل مسئله – هنر زندگی

اثربخشی آموزش حل مسئله، مدیریت خشم بر سبک‌های تربیتی …
jcps.atu.ac.ir/article_2085.html
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله و مدیریت خشم بر سبکهای تربیتی، پرخاشگری و شادکامی مربیان پیش دبستانی انجام گرفته است.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله …
https://samanketab.roshdmag.ir/…/بررسی-رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی-و-سبک-…
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ –

هوش معنوی و مهارت حل مسئله | کنگره بین المللی علوم انسانی …
icih.ir/هوش-معنوی-و-مهارت-حل-مسئله/
در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تجربی رابطه بین هوش معنوی و سبک‌های حل مسئله در سال‌های نوجوانی و آغاز جوانی است؛ بنابراین، در این پژوهش ۳۳۲ نفر از …

دانش آموزان ابتدایی ی روان حل مسئله و سالمت مهارتهای … – …
uctjournals.com/farsi/archive/psychology/1395/autumn/2.pdf

روان‌رنجوری و سبک‌های حل مسئله در زنان اقدام‌کننده به خودکشی …
cpap.shahed.ac.ir/article-1-1127-fa.html
موسوی سید ولی‌اله، قاسمی جوبنه رضا، رضائی سجاد، شیخلی نگار. روان‌رنجوری و سبک‌های حل مسئله در زنان اقدام‌کننده به خودکشی شیمیایی. روانشناسی بالینی و …

مقایسه ی سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله ی دانشجویان …
journals.miau.ac.ir/article_1318.html
در حالی که سبک یادگیری دختران از نوع حسی، کلی، فعال و دیداری است . د)بین شیوه های حل مسئله دانشجویانگرایش های علوم پایه،علوم انسانی و فنی – مهندسی تفاوت …

تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سبک های حل مسئله دانش آموزان …
confpaper.com/…/تاثیر-آموزش-تفکر-انتقادی-بر-سبک-های-حل-مسئله-دانش-آموزان
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر سبک های حل مسئله و خودتنظیمی دانش آموزان دختر متوسطه پایه دهم صورت گرفته است. روش تحقیق از …

مقایسه بین عوامل شخصیتی سبکهای حل مساله و میزان استرس …
journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_id=347&sid=1&slc_lang=fa
چکیده زمینه و هدف: پژوهشها بر وجود رابطه بین مولفه های شخصیتی، رخدادهای تنش زای زندگی و سبک های حل مسئله با سوء مصرف مواد صحه گذاشته اند، با توجه به این …

مقاله مقایسه ی هوش های چندگانه ی پنتاگون و سبک های حل مسئله …
https://www.tpbin.com/article/65899
داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های هوش چندگانه پنتاگون و سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ بدست آمده و با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. نتایج نشان …

رابطه ابعاد هوش معنوي و سبك هاي حل مسئله با تاب آوري در ميان …
۷ بهمن ۱۳۹۶ –

مقایسه‌ی سبک‌های شناختی مستقل و وابسته به زمینه و حل مسأله …
همچنین میانگین نمرات سبکهای غیرسازنده حل مسئله اجتماعی (درماندگی، مهارگری و … حل مسئله اجتماعی و اصلاح سبکهای شناختی افراد مبتلا به اختلال یادگیری خاص به …

نقش راهبردهای خودنظم‌ بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین …

مسئله چیست؟ روشها و تکنیکهای حل مسئله چه هستند؟ | متمم
در این درس به مهارت حل مسئله و تکنیکهای حل مسئله در محیط کسب و کار و نیز در زندگی … پیش از این‌که به سراغ روش های حل مسئله برویم، منطقی است ببینیم تعریف …

نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری در ارتباط بین خودکارآمدی …
هدف این پژوهش پیش بینی سبک های حل مسئله بر اساس خودکارآمدی تحصیلی با واسطه گری راهبردهای یادگیری می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله …
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ –

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با … – …
هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان میباشد . جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان …

سبکهای حل مساله و میزان استرس تجربه شده میان
۲۷ اسفند ۱۳۹۲ –

پایان‌نامه: مقایسه سبک های حل مسئله و باور های خودکارآمدی در …
چکیده: چکیده این پژوهش با هدف مقایسه سبک های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی‌ شهر شبستر در سال تحصیلی 1391-1390 …

مهارت های حل مساله و تصمیم یابی
ابتدا باید مشکل را به دقت تعریف کنید، و سپس راه حل های …. پنج سبک تصمیم گیری زیر توسط اسکات و بروس به عنوان سبک های عمومی تصمیم گیری ارائه شده اند …

«فلسفه برای کودکان» و مهارت حل مسئله اجتماعی – مجله علوم …

توسعه منابع انساني – اخبار > مهارت حل مسئله با رویکرد معنوی

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با …
توضیحات. چكيده: هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان میباشد . جامعه آماری …

The Comparison of Normal and Drug-dependent … – مجله …

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین سبك های حل مساله و سبك …
۱۲ آذر ۱۳۹۴ –

پرسشنامه سبک های حل مساله – مادسیج
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ –

اﺟﺒﺎر – ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸ – MSRT …

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سبک حل مساله – مدیریار
۱۷ آذر ۱۳۹۴ –

اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی …
های حل مسئله الزم است که به این مراحل توجه شود )وی. میر و آرگان. 18 … اگرچه رابطه میان سبک تربیتی مقتدرانة مادران با رفتارهـای ارتبـاطی، معنـادار نبـوده. است، ولی به …

فروشگاه مارکت سنتر