سایت آتش

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.06 در سایت

مناقصه های پیمانکاری مخابرات – سایت مناقصات
https://www.parsnamaddata.com/tender-category-80.html
مناقصه ها و فراخوان ها و مناقصات کابل برگردان، پیمانکار فیبرنوریف کابلاسکی، نگهداری مراکز مخابراتی،MDF ، پیمانکاری مخابرات.

مناقصه ها – سایت مناقصات
https://www.parsnamaddata.com/tender.html

مناقصه ، مناقصات مخابرات و الکترونیک – آریاتندر
https://www.ariatender.com/tender/category-264.html

مناقصه – مشاهده مناقصه / مزایده | سامانه آگهی ها
https://sso.tct.ir/auction/user/viewAuction.html?auction.id=128

مناقصه – مشاهده مناقصه / مزایده | سامانه آگهی ها – مخابرات منطقه تهران
https://sso.tct.ir/auction/user/viewAuction.html?auction.id=129
شماره مناقصه. تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م96.6. وضعیت. جدید. منطقه. منطقه ۶. هزینه اسناد (به ریال). 109000. نام روزنامه. هفت صبح. تاریخ بازگشایی پاکات.

پرتال شهرداری ارومیه > منوی راست > مناقصات و مزایدات
https://urmia.ir/منوی-راست/مناقصات-و-مزایدات

فروشگاه مارکت سنتر