سایت آتش

پاورپوینت مشکلات و موانع بر سر راه مشارکت اجتماعی افراد ناتوان

دریافت پاورپوینت
https://chaharrah.tv/wp-content/uploads/2015/02/hamid-hosseini-1393-11-29.ppt

مشکلات معلولین در جامعه ایران – Sputnik Iran
https://ir.sputniknews.com/opinion/201807283798823-ایران-معلولین-مشکلات/
۶ مرداد ۱۳۹۷ –

نگاهی به مسائل و مشکلات معلولان در کشور – موسسه حمایتی …
mohebba.com/1395/12/11/malolan-moshkelat/
۷ آذر ۱۳۹۶ –

سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن
www.kmu.ac.ir/…/کتاب%20سلامت%20و%20عوامل%20اجتماعی%20تعیین%20کننده…

عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی – پژوهشنامه معارف قرآنی
rjqk.atu.ac.ir/article_1030.html

جوانان و آسیبهای اجتماعی تبیین جامعه شناختی انحرافات …
journals.police.ir/backend/uploads/af17638d8058a10d91d4846ef9da784dbe32af78.pdf

موانع ارتقای زنان در مدیریت روابط عمومی – شارا – شبکه اطلاع …
www.shara.ir/view/6101/موانع-ارتقای-زنان-در-مدیریت-روابط-عمومی-
۲۳ مهر ۱۳۹۲ –

مبانی رفتار سازمانی
https://www.sbu.ac.ir/Adj/PlanandTech/bud/…/مبانی%20رفتار%20سازمانی.pptx

دانلود کتاب کلیات سالمند شناسی و طب سالمندان
www.jmerc.ac.ir/images/textbooks/book_pdf/gerontology-and-geriatrics.pdf

معلولیت در رسانه با تاکید بر فیلم | مرجع دانلود پاورپوینت – …

ﺗﺎب آوري ﭼﯿﺴﺖ؟(Resiliency)

مبانی مدیریت منابع انسانی

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری – …
۵ اسفند ۱۳۹۴ –

رﻳﺰي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ – دانشگاه پیام نور
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ –

۲۰۰۰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ

راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ

راهنماي مداخله

اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده – صفحه اصلی

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ – فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز – دانشگاه تهران

محله گلابدره > خانه ها > خانه سلامت و محیط زیست

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .. …

ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ

یکی برای همه نــام نیک و همه برای یکی نــان ثواب امکانی که …

محتواي ارتباطات سازماني

نقش و جايگاه زن در جمهوري اسلامي ايران – hajij

آموزش و ارتقای سلامت – معاونت امور بهداشتی

مبانی اصول و ارتباطات جمعی
www.qom.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=47cac9d1-3b54-4c1d-9e54…

Download
sportxmanagement1.persiangig.com/…/توسعه%20و%20آینده%20توسعه%20یافتگی…

درﺳﻨﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ – دانشكده پزشكي همدان
medschool.umsha.ac.ir/uploads/21_382_tamas%20ba%20jame.pdf

رﯾﺰي ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧ ﺮَدﮔﺮا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوﯾﺰ اﺟﻼﻟ :
www.jss-isa.ir/article_23396_8857d72344ac5dd3b6fb50a3ee47a7fd.pdf
۱۴ مهر ۱۳۸۷ –

فروشگاه مارکت سنتر