سایت آتش

پاورپوینت ژن،ژنوتیپ و فنوتیپ(درس بیماریهای ارثی ومشاور ژنتیک)

بیوشیمی و ژنتیک مدرس
res.muq.ac.ir/uploads/ژنتیک.docx

ژنتیک
www.farhikhteganp.ir/Dl/bs/ژنتیک.pdf

طرح درس ژنتیک پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
iausari.ac.ir/upload/FileManager/…/1525_طرح%20درس%20ژنتیک%20پزشکی.doc

طرح درس ژنتيك دكتر محمدباقر هاشمي سوته
medicine.mazums.ac.ir/Dorsapax/…/طرح%20درس%20ژنتیک-5-95%206%2020.pdf

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک گروه ژنتیک | دانشکده …
med.mui.ac.ir/?q=content/بیماریهای-ارثی-و-مشاوره-ژنتیک-گروه-ژنتیک
۸ اسفند ۱۳۹۶ –

ویژه پزش کان
med.mui.ac.ir/sites/default/files/users/…/3-بسته%20آموزشی%20ویژه%20پزشک.pdf

فروشگاه مارکت سنتر