سایت آتش

پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS) – سایت علمی و …
www.irantahgig.ir/?p=88842
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ –

پرسشنامه تحریف های شناختی – ویستا لایف

پرسشنامه تحریف‌های شناختی بین فردي – سایت علمی آموزشی …
پرسشنامه تحریف‌های شناختی بین فردي (ICDS) توسط حمامچی و اوزتورك در سال 2004 طراحی شد. اين مقياس 19 سوال دارد و شامل سه خرده مقیاس طرد در روابط بین فرد…

روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دان – …
( و پرسشنامه سبک. های دفاعی ). DSQ. ( را تکمیل. کنند. ضرایب اعتبار پرسشنامه تحریف شناختی بین. فردی از طریق آلفای. کرونباخ و روش تصنیف محاسبه شد.

پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی – تیک تست : تیک تست
پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی توسط عبداله زاده و سالار (١٣٨٩)، براساس نظریه آلبرت الیس تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد . عبدالله زاده …

پرسشنامه رایگان تحریفات شناختی بین فردی – پرسشنامه …

تحریف های شناختی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پیش‌بینی افسردگی و اضطراب بر اساس تحریف‌های شناختی در دانشجویان ایرانی … از پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993) و پرسشنامه تحریفات شناختی …

پرسشنامه تحریفهای شناختی (ویسمن وبک، 1978)نگرشهای …
۲۴ مهر ۱۳۹۶ – پرسشنامه تحریف‌های شناختی (ویسمن وبک، ۱۹۷۸) دارای ۴۰ ماده می‌باشد که برای شناسایی نگرش‌ها و اعتقاداتی که فرد را مستعد افسردگی می‌سازد طراحی …

پرسشنامه تحریف شناختی – مادسیج
۲۳ بهمن ۱۳۹۳ –

تحريف هاي شناختي، همجوشي شناختي و مشکلات روانشناختي …

ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘ
۳ بهمن ۱۳۹۴ –

پیش بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و …
شرکت کنندگان آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (1986)، آزمون تحریف های شناختی بک و وایسمن (1978) و پرسشنامه همجوشی شناختی مقیاس گیلاندرز (2010) را تکمیل …

بررسی تحریف‌های شناختی و کیفیت زندگی با وضعیت تاهل …

مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی – آزمودنی
مرداد ۹, ۱۳۹۷ دیدگاه‌ها برای مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی بسته هستند … این پرسشنامه ابتدا توسط حماچی و بیوک اوزترک(۲۰۰۴) تهیه و تنظیم شده و شامل ۱۹ سوال …

متن کامل (PDF) – انجمن مشاوره ایران
داده ها با استفاده از دو پرسشنامه تحریف های. شناختی (سالار، ۱۳۸۷) و تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، ۲۰۰۵) جمع آوری و با استفاده. از آزمون تحلیل واریانس چند متغییره …

بررسی رابطه تحریف شناختی و کیفیت زندگی در … – مجله …
۲۹ آبان ۱۳۹۵ –

پرسشنامه تحریف های شناختی الیس – پروژه ها – پایگاه دانلود …
پرسشنامه تحریف های شناختی عبدالله زاده و همکاران (۱۳۸۹) که بر مبنای تحریف های شناختی آلبرت الیس ساخته شده است، دارای ۲۰ سوال است و 10 بعد (زیر مقیاس) دارد و …

پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و …
شرکت‌کنندگان آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (1986)، آزمون تحریف های شناختی بک و وایسمن (1978) و پرسشنامه همجوشی شناختی مقیاس گیلاندرز (2010) را تکمیل …

پرسش نامه تحریف های شناختی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ –

پرسشنامه تحریف های شناختی – مقاله و پروژه
پرسشنامه تحریف های شناختی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه …

پرسشنامه استاندارد تحریف های شناختی(عیداله زاده و سالار، …
پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال۱۳۸۹ با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.

اصل مقاله

رابطه خودپنداره بدنی و تحریف های شناختی با بی اشتهایی و …
یتلتون و تحریف های شناختی بین فتردی استتفاده شتد. برای تجزیه ….. پرسشنامه. از. طریق محاسبه. همیشگی. مقیاس. 19. ماده. ای. تصویر. بدنی با. مقیاس. خود. گزارش.

تحریف های شناختی – گروه آموزشی کیهان
مبحث تحریف‌های شناختی یکی از کاربردی‌ترین موضوعات در روانشناسی است که هم در روانشناسی و هم برای زندگی روزمره کاربرد دارد. چه دانشجوی روانشناسی و داوطلب …

رابطه تحریف های شناختی با کیفیت روابط زناشویی در معلمان …
برای جمع آوری داده ها از مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدید نظر شده (RDAS) و پرسشنامه تحریف های شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و روش …

بررسی مقایسه ای تاکتیک های حل تعارض، دلزدگی زناشویی و …

بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی … – …

تأثیر شناخت درمانی هستی‌نگر بر تحریفات شناختی زنان …
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ –

اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی بر اضطراب فراگیر …
jhad.kmu.ac.ir/article-1-634-fa.html
ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: مقیاس اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی. برای تجزیه و تحلیل …

اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی …
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1056968.html
عنوان : ( اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی … ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی حمام چی 2005 و پرسشنامه تعارضهای …

ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮ ﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺣ – دانشگاه شاهد
cs.shahed.ac.ir/article-1-977-fa.pdf
۱۷ مرداد ۱۳۹۲ –

بررسی تاثیر آموزش تحریف‌های شناختی بر میزان رضایت …
https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4276.html
تحریفهای شناختی نیز پرسشنامه تحریفهای شناختی، سنجیده شد و در 6 جلسه تنظیم … نتایج نشان داد که آموزش تحریفهای شناختی، رضایت زناشویی را بـهبود بخشیده …

اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر راهبردهای مقابله ای و …
journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/18904

بررسی رابطه اختلال خوردن با کمالگرایی و تحریف های …
jmums.mazums.ac.ir/article-1-8806-fa.html
ابزار پژوهش، پرسشنامه اختلال خوردن Roger و Cocker (1990)، پرسشنامه کمالگرایی Terri-Short et al (1995) و پرسشنامه تحریف های شناختی Albert Ellis`s بوده است.

پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده وسالار درسال1389
iranfile.filenik.ir/product-33925-pishinah.aspx
پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.

پرسشنامه تحریف های شناختی – سامانه … – سامانه فروش فایل …
pazhuheshgaran.ir/downloads/پرسشنامه-تحریف-های-شناختی/

دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی – ایران پژوهش
www.iranpajohesh.com/پرسشنامه/7390-دانلود-پرسشنامه-تحریفات-شناختی.html
دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی:برای سنجش تحریف های شناختی از مقیاس 20 سؤالی تحریفات شناختی که توسط حسن عبدالله زاده و مریم سالار در سال 1389 ساخته …

تعریف عملیاتی و مفهومی تحریف های شناختی
https://www.iranprojhe.com/…/132-تعریف-عملیاتی-و-مفهومی-تحریف-های-شناختی.h…
تعریف عملیاتی و مفهومی تحریف های شناختی: تحریف های شناختي به آن دسته از افكار … در این پژوهش بر اساس پرسشنامه تحریف های شناختی حسن عبدالله زاده و مریم …

رابطه سبک تفکر تحریف شده با نگرش های ناکارآمد، اضطرا …
hcjournal.arums.ac.ir/article-1-901-fa.pdf

بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با …
psyedu.toniau.ac.ir/article_13492.html
ابزار گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه تحریف‌های شناختی(1389) ، بهزیستی روانشناختی ریف … بین تحریف‌های شناختی و دلزدگی زناشویی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود …

مقاله بررسی ارتباط میان کنترل عواطف و تحریف های شناختی …
https://www.tpbin.com/article/65857
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کنترل عواطف، پرسشنامه تحریف های شناختی و پرسشنامه رفتارهای …

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر اساس مدل پاول-الدر در …
https://jcp.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1037-1&slc_lang=fa&sid=1
ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه تحریف‌های شناختی (عبدالله زاده و سالار،1389)، پرسشنامه خود کارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ–C)(2001) بود. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 90 …

اصل مقاله (216.17 K)
jip.azad.ac.ir/article_512349_962fe98437702fa51cc1444aac2e7838.pdf
ابزار پژوهش پرسشنامه تفكر قطعی نگر (یونسی و. میرافضل، ۲۰۰۷) و فرم … تحریفهای شناختی می تواند به سوگیری در ارزیابی و قضاوت. درباره امور و رویدادها منجر شود …

پرسشنامه تحریفهای شناختی بین فردی، مقیاس تحریفهای … – …
https://iransanjeh.com/4418/مقیاس-تحریفهای-شناختی-فردی-19-سؤالی
هدف مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی این است که تحریفهای شناختی کلی را که هر کسی در روابطش با دیگران نشان می دهد، اندازه بگیرد. این پرسشنامه ابتدا توسط …

پرسشنامه تحریف های شناختی
azmonyar.4kia.ir/info/275971/پرسشنامه-تحریف-های-شناختی/
پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.

پرسشنامه تحریف های شناختی – فروشگاه اینترنتی روان کالا
https://www.ravankala.net/product/2596/پرسشنامه-تحریف-های-شناختی
پرسشنامه تحریف های شناختی. کد کالا : 1121. تولید کننده : موسسه آزمون یار پویا. وضعیت موجودی : امتیاز : امتیاز شما 0. 1 2 3 4 5. 0 از 0 رای. قیمت : 8,000 تومان.

تحریف های شناختی سه گانه در اختلال اضطراب فراگیر – …
https://mehcom.com/تحریف-های-شناختی-سه-گانه-در-اختلال-اضطر/
مثال هایی از تحریف های شناختی سه گانه در اختلال اضطراب فراگیر. ۱) افکار خودآیند تحریف شده ?فاجعه سازی: “اتفاق وحشتناکی برای من پیش می آید”، “می ترسم به یک …

پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در …
https://www.resathesis.ir/…/پایان-نامه-مقایسه-تحریف-های-شناختی-وطرحواره-های-هیجانی…

فروشگاه مارکت سنتر