سایت آتش

کنترل ارتعاشات سازه در قاب‌های خمشی فولادی بلندمرتبه مهاربندی‌شده با بادبندهای هم‌محور با استفاده ا

کنترل ارتعاشات سازه‌ها با استفاده از سیستم‌های جاذب انرژی …
https://jcme.iut.ac.ir/article-1-611-fa.html

کنترل ارتعاشات لرزه ای قابهای فولادی متعارف به …
ijiepm.iust.ac.ir/article-A-10-1-20-1-fa.html

6NCCE Full Paper Format – کنفرانسهای دانشگاه سمنان
www.conf.semnan.ac.ir/uploads/6congere_civil/3504.pdf

برآورد تقریبی تغییرمکان وشتاب در سازه های بلند با روش …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?page=2&q=شتاب+طبقه

استفاده ازبادبندهای BRB محیطی درساختمان های بلندمرتبه …
https://www.civilica.com/Paper-NCCE08-NCCE08_0847=استفاده-ازبادبندهای-BRB-م…

کنترل ارتعاشات لرزه اي قابهاي فولادي متعارف به کمک …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78839

همایش ملی مقاوم سازی ایران – شهریور 87 – همایش های ایران
https://www.symposia.ir/IRNC01

بررسی خرابی پیش رونده در سازه های دارای مهاربند هم محور …

مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی مهاربند – دانش‌رسان

افراد – دانشکده مهندسی عمران

Fav template – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تهران

فروشگاه مارکت سنتر